top of page

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMA GELİŞTİRME

Dijitalleşen dünyada SIRADAN görünen her nesneyi internet, sosyal medya, kısacası teknoloji ile ilişkilendirmek istiyoruz.

Örneğin; Evinizde bir saksının size gülümsediğini, hediye olarak aldığınız bir kupanın duygularını ifade ettiğini veya bir fotoğrafta birden fazla anıyı görmek size nasıl hissettirirdi?

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMA GELİŞTİRME
!
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.
bottom of page